Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bij het NIP bezitten we expertise op het gebied van Ruslandkunde en verlenen we diensten aan studenten en wetenschappers van de participerende universiteiten.
NIP

We organiseren cursussen van alle niveaus en opleidingen, en we stellen stageplaatsen en beurzen ter beschikking aan studenten en onderzoekers in verschillende disciplines. Kijk bij Onderzoek en beurzen voor alle mogelijkheden en opties voor verblijf op het NIP.

Participerende universiteiten 

We zijn onderdeel van de Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam  en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nederlands Instituut in de winter
Gebouw NIP

Onze aandachtsgebieden

  • Het ondersteunen en leveren van een directe bijdrage aan onderwijs en onderzoek van de deelnemende universiteiten, onder meer door het aanbieden van studieprogramma's en cursussen en het begeleiden van studenten en promovendi.
  • Het organiseren van lezingen, symposia en tentoonstellingen. Deze meer op het algemeen publiek gerichte activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het instituut.
  • Het faciliteren van Nederlandse wetenschappers en studenten door het ter beschikking stellen van onder andere huisvesting (indien mogelijk), bibliotheken en computerfaciliteiten alsmede de bemiddeling bij (overheids)instanties om onderzoek (veldwerk) in de desbetreffende landen te kunnen verrichten.
  • Het vertegenwoordigen van het Nederlandse hoger onderwijs door liaison- of promotieactiviteiten. Hierbij gaat het om activiteiten die betrekking hebben op het geven van voorlichting over en de promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de werving van studenten in het vestigingsland.