Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Beurzen

Scholar-in-residence beurs 

Nederlandse onderzoekers, schrijvers, vertalers en kunstenaars kunnen in aanmerking komen voor een gratis verblijf van 4 tot 12 weken in de gastenkamer van het NIP. Het doel is het stimuleren van Nederlands-Russische wetenschappelijke en culturele samenwerking. Als tegenprestatie geeft de gast een lezing, organiseert seminar of workshop op het NIP, schrijft een artikel voor de nieuwsbrief van het NIP of participeert anderszins in onze activiteiten. Voor het aanvragen van de artist-in-residence beurs stuurt u de volgende informatie naar O.ovechkina@nispb.ru:

 • beschrijving van uw onderzoek/project
 • doel van uw bezoek
 • voorstel voor een gezamenlijke activiteit

Studiebeurs

 • Drie maanden verblijf in Rusland voor onderzoeksdoeleinden

Voor: MA-studenten van de deelnemende universiteiten. Doel van de beurs: het op weg helpen van studenten voor wie een verblijf in Rusland een wenselijk onderdeel is van het onderzoek. Over de toekenning van beurzen oordeelt de Wetenschappelijke Adviesraad van het NIP. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • De deelnemer is student van een masteropleiding aan één van de deelnemende universiteiten of recentelijk (binnen de periode van 1 jaar) afgestudeerd.
 • De deelnemer heeft een duidelijke onderzoeksdoelstelling voor het verblijf in Sint-Petersburg. 
 • De deelnemer participeert actief in de dagelijkse werkzaamheden op het NIP.
 • De deelnemer geeft een presentatie over zijn/haar project. 
 • De deelnemer schrijft een verslag van zijn/haar verblijf.

De beurs betreft een verblijf van 1 tot 3 maanden.

Vergoedingen

De vergoedingen betreffen het volgende:

 • Tegemoetkoming in de huisvestings- en verblijfskosten van Euro 700 per maand
 • Reiskostenvergoeding van maximaal Euro 300

De student/afgestudeerde krijgt een werkplaats op het NIP, evenals logistieke begeleiding. Tevens krijg je toegang tot lokale bibliotheken en archieven.

Aanvraagprocedure

De volgende documenten zijn nodig voor het aanvragen van een beurs:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder)
 • Een aanbevelingsbrief van de bij het onderzoek betrokken hoogleraar of een (hoofd)docent
 • Een bewijs van inschrijving aan de universiteit (alleen voor studenten en promovendi)
 • Een omschrijving van het lopende of het uit te voeren onderzoek en een gedetailleerd werkplan incl. de gewenste periode voor het verblijf in Rusland
 • Een kort curriculum vitae

Deze documenten zend je aan de directeur van het NIP, mw. Olga Ovechkina:  o.ovechkina@nispb.ru.

De aanvragen voor studiebeurzen dienen vóór 15 november of vóór 1 april binnen te zijn. Na het insturen krijg je bericht over wanneer de aanvraag behandeld zal worden.

Ontwikkelingsbeurs

Maximaal 6 weken verblijf in Rusland om een volgende stap te zetten in je academische carrière (master of PhD) 

Voor: studenten van de  deelnemende universiteiten die net hun bachelor hebben gehaald of voor net afgestudeerden die een onderzoeksvoorstel kunnen ontwikkelen waarmee in Nederland kan worden meegedongen naar een promotieplaats.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • De deelnemer is student van een bachelor of masteropleiding aan één van de deelnemende universiteiten.
 • De deelnemer heeft concrete ideeën die tot een onderzoeksvoorstel ontwikkeld kunnen worden tijdens het verblijf in Sint-Petersburg. 
 • De deelnemer participeert actief in de dagelijkse werkzaamheden op het NIP.
 • De deelnemer presenteert na afloop een plan van zijn/haar Master of PhD onderzoek. 
 • De deelnemer schrijft een verslag van zijn/haar verblijf

Vergoedingen

De vergoedingen betreffen het volgende:

 • Tegemoetkoming in de huisvestings- en verblijfskosten van Euro 100 per week.
 • Reiskostenvergoeding van maximaal Euro 300

De deelnemer krijgt een werkplaats op het NIP, evenals logistieke begeleiding. Tevens krijg je toegang tot lokale bibliotheken en archieven.

Aanvraagprocedure

De volgende documenten zijn nodig voor het aanvragen van een beurs:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder)
 • Een aanbevelingsbrief van de bij het onderzoek betrokken hoogleraar of een (hoofd)docent
 • Een bewijs van inschrijving aan de universiteit (alleen voor studenten en promovendi)
 • Een omschrijving van het lopende of het uit te voeren onderzoek en een gedetailleerd werkplan incl. de gewenste periode voor het verblijf in Rusland
 • Een kort curriculum vitae

Deze documenten zend je aan de directeur van het NIP, mw. Olga Ovechkina:  o.ovechkina@nispb.ru.

De ontwikkelbeurzen hebben geen sluitingsdata en kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd, uiterlijk 1 maand voor aanvang van de beurs.Na het insturen krijg je bericht over wanneer de aanvraag behandeld zal worden.